Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via https://pintdd.com/, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de PintDD-website te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om software op de website van PintDD te reverse-engineeren;
  • alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
  • het materiaal overbrengen naar een andere persoon of het materiaal “spiegelen” op een andere server.

Hierdoor kan PintDD worden beëindigd bij schendingen van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt ook uw kijkrecht beëindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukte of elektronische vorm is. Deze Servicevoorwaarden zijn opgesteld met behulp van de Servicevoorwaardengenerator.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de website van PintDD wordt geleverd “zoals het is”. PintDD geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Bovendien doet PintDD geen uitspraken over de juistheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

PintDD of zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zal ontstaan ​​door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de PintDD-website te gebruiken, zelfs als PintDD of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan ​​geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade toe, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en errata

De materialen die op de website van PintDD verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. PintDD belooft niet dat de materialen op deze website juist, volledig of actueel zijn. PintDD kan de materialen op haar website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. PintDD doet geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

PintDD heeft niet alle sites gelinkt aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door PintDD van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

PintDD kan deze Gebruiksvoorwaarden voor haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van PintDD wordt beheerst door de wetten van ons zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.